Zabytkowy neoklasycystyczny dworek z poł XIX w przy złączeniu rzek Jeziorki i Zielonej – malowniczo położony, wśród starodrzewia i zieleni. Pierwszym właścicielem posiadłości „Regnerówka" został Adam Regner uczestnik i bohater wojny Rosyjsko –Tureckiej odznaczony za zasługi orderami , jeden z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej. Po jego śmierci właścicielem został syn Feliks Regner uczestnik Wojny Polsko Rosyjskiej w obronie Warszawy w roku 1920 odznaczony za zasługi. Podupadłą i zubożałą Regnerówkę odkupił od rodzinyRegnerów znawca zabytków, zajmujący się ich ratowaniem, hodowca koni i mecenas sztuki hrabia Jerzy Szumiński. Odrestaurował on Regnerówkę, zbudował obok niej stajnię i powozownię, scalił w jedną całość ziemię rozczłonkowaną na wiele działek i wielu podwłaścicieli - całą dolinę 7 hektarową zmienił na pastwiska dla koni. Po śmierci hrabiego Szumińskiego dwór odziedziczył jego syn, śpiewak operowy, artysta rzeźbiarz -Tomasz. Szlachecka posiadłość , została przez ród Szumińskich herbu Leszczyc rozbudowana i w dalszym ciągu kultywuje tradycje polskiego dworu.